Woningzoekenden

De Huurdersbond zet zich al jaren in voor woningzoekenden. Dat vraagt veel overtuigingskracht want bij gemeente en Woonstede ervaren we vaker een rem dan een krachtig bevorderen van het aantal huurwoningen.

Zo hebben wij er op gewezen dat nieuwbouw mooi is, maar weinig helpt als ondertussen bijna evenveel woningen verkocht of gesloopt worden. Groei van de totale woningvoorraad is wat we vragen. Procentueel tenminste evenveel als de groei van het aantal huizen in de vrije sector. Onze aanpak en succes mag blijken uit een citaat uit onze open brief aan de Gemeenteraad van januari 2020.

 

Een jaar geleden sloeg de Huurdersbond Ede e.o. groot alarm over de voortgang van de volkshuisvesting in Ede. De plannen van de Prestatieafspraken waren zo ver beneden de maat dat we voor het eerst in ons bestaan weigerden we de paragraaf over beschikbaarheid uit de Prestatieafspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen te ondertekenen. Bovendien moesten we constateren dat de werkelijke groei over de jaren 2016-2018 zeer aanzienlijk achterbleef bij de begrote groei. In 2017 moesten we zelfs een afname van de voorraad slikken, terwijl een groei van ruim 200 woningen was begroot.

We hebben daarom begin 2019 nagenoeg alle grote fracties van de gemeenteraad bezocht en hen geïnformeerd over de volstrekte onvoldoende groei van de sociale woningbouw.

We zijn blij u thans te kunnen berichten dat in 2019 spectaculaire verbeteringen zijn opgetreden. In december 2018 werden we uitgenodigd om voor afspraken te tekenen waarin een groei van 29 woningen voor vijf jaar was voorzien. Zoals aangegeven, hebben we dat geweigerd. Op 11 december 2019 hebben we met genoegen afspraken ondertekend waarin een groei van 616 woningen in Ede voor de komende vijf jaar staat opgenomen…..

Voor definitieve conclusies over het realiseren volgens begroting is het nog te vroeg. Toch mogen we met genoegen constateren dat de realisatie van de woningvoorraad (die op ons verzoek ingaande 2019 per kwartaal gemonitord wordt) vooralsnog op schema ligt.

Ondersteun je onze aanpak? Wordt dan lid (€ 5 per jaar) of supporter (gratis):

Waar je ons ook mee kunt helpen is kort en krachtig je verhaal als woningzoekende te vertellen. Daarmee kunnen wij ons grote verhaal krachtig bij zetten.