Woningzoekenden

De sociale woningvoorraad is over de afgelopen jaren (naast betaalbaarheid) een van de
twee topprioriteiten geweest van de Huurdersbond.
Keer op keer hebben we Woonstede en gemeente Ede hierop aangesproken. Allereerst door
de plannen en de werkelijkheid naast elkaar te zetten. Die weken nogal van elkaar af.

 

Per saldo is de woningvoorraad volstrekt onvoldoende gegroeid zoals blijkt uit de volgende
figuur.

Een gezonde groei, dat wil zeggen meegroeien met de totale woningvoorraad in Ede, zou
ca.120 woningen per jaar vergen. In de afgelopen acht jaar zijn er echter geen 960 bij
gekomen maar slechts zo’n kleine 220 (23% van wat gezond zou zijn). Wij hebben de
gemeenteraad hierover bij herhaling geïnformeerd en er ook over gepubliceerd. Tot en met
2021 zonder resultaat.

Per 1 juli 2021 is een nieuwe directeur aangetreden. Die heeft ambitieuze plannen. Dat is op
zich te waarderen maar de ervaring heeft ons geleerd niet te vroeg te juichen. We blijven er
dus boven op zitten o.a. door steeds te vragen om in te zetten op netto groei. De afgelopen
jaren werd namelijk niet alleen te weinig gebouwd, maar ook te veel verkocht. En dat
ondanks onze protesten. Ook op dat punt heeft de nieuwe directeur verbetering beloofd.

We blijven dus knokken voor een echte kentering.

 

Ondersteun je onze aanpak? Wordt dan lid (€ 5 per jaar) of supporter (gratis):

Waar je ons ook mee kunt helpen is kort en krachtig je verhaal als woningzoekende te vertellen.
Daarmee kunnen wij ons grote verhaal krachtig bij zetten.