Bespaartip HB Februari 2019

De Huurdersbond Ede e.o.  geeft u maandelijks een tip hoe u makkelijk geld kunt besparen. Eenvoudige tips waarvan u denkt: Dat wist ik al! Maar toch valt het ons op dat de besparingen vaak blijven liggen of vlot vergeten worden. Ons motto is:

 

Alleen een oen, let niet op zijn poen

 

 

Tip van de maand: kijk eens goed naar uw verzekeringen

 

Naar onze verzekeringen kijken doen we niet zo snel. Veelal pas bij het afsluiten en in geval van schade. Toch kan het interessant zijn uw lopende verzekeringen eens onder de loep te nemen.

Verzeker vooral wat u niet zelf kunt betalen, maar dat is uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Verzekeringen (zorgverzekering uitgezonderd, want die is verplicht) zijn grofweg te verdelen in drie groepen:

·       Noodzakelijke  verzekeringen: auto-, woon-, en aansprakelijkheidsverzekeringen

·       Niet altijd nodige verzekering: reisverzekering, rechtsbijstand

·       Overbodige verzekering: aparte verzekering voor mobieltje, garantieverlenging.

Ga weer eens na of uw vezekeringen nog nodig zijn. Zijn bepaalde zaken niet dubbel verzekerd (bijvoorbeeld: mobiele telefoons en laptops soms al gedekt via de inboedelverzekering). Zijn de voorwaarden  (het nalezen is niet de meest spannende bezigheid) nog wel gunstig en is de verzekering niet elders tegen gunstige voorwaarden maar goedkoper te verkrijgen.

Handig is om toch weer eens met uw verzkeringen aan de slag te gaan en hulp van een vergelijkingssite (bijvoorbeeld: www.Independer.nl en www.HoyHoy.nl).