Bespaartip HB December 2018

De Huurdersbond Ede e.o.  geeft u maandelijks een tip hoe u makkelijk geld kunt besparen. Eenvoudige tips waarvan u denkt: Dat wist ik al! Maar toch valt het ons op dat de besparingen vaak blijven liggen of vlot vergeten worden. Ons motto is:

 

Alleen een oen, let niet op zijn poen

 

 

Tip van de maand: Toeslagen

Mensen met een laag inkomen hebben mogelijk recht op ondersteuning vanuit het Rijk,  een TOESLAG.

Er zijn verschillende toeslagen namelijk:

–        Zorgtoeslag

Een zorgverzekering is niet goedkoop. Daarom is er zorgtoeslag: een bijdrage van de overheid om de zorgverzekering betaalbaar te houden. Om zorgtoeslag te krijgen moet u in ieder geval een Nederlandse zorgverzekering hebben.

–        Huurtoeslag

Niet iedereen die huurt kan huurtoeslag krijgen. Om in aanmerking te komen, mag u niet te veel verdienen. Ook mag de huur niet te hoog, maar ook niet al te laag zijn.

–        Kinderopvangtoeslag

U wilt dat uw kinderen goed opgevangen worden terwijl u werkt. En dat is zeker niet goedkoop. Daarom is er de kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang.

–        Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt. Krijgt u geen kindgebonden budget en denkt u er wel recht op te hebben? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Wilt u precies de voorwaarden weten om voor de verschillende toeslagen in aanmerking te komen kijk dan op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/

Belangrijk is ook te voorkomen dat u teveel of ten onrechte een toeslag krijgt. Geef daarom altijd aan de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst door wanneer uw situatie veranderd. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

–        Uw toeslag inkomen stijgt flink

–        Uw vermogen is flink gestegen

–        U gaat trouwen/samenwonen of juist uit elkaar

–        Uw kind gaat naar een andere opvang.

–        U gaat verhuizen.

Dit zijn zo een paar redenen waardoor de toeslag anders kan worden. Heeft u teveel ontvangen dan zal dat altijd teruggevorderd worden met alle vervelende gevolgen van dien.

Laat geen geld liggen en ga na of u voor een of meerdere toeslagen in aanmerking komt en geef wijzigingen in uw situatie altijd (vroeg)tijdig door.