Bespaartip HB Maart 2019

De Huurdersbond Ede e.o.  geeft u maandelijks een tip hoe u makkelijk geld kunt besparen. Eenvoudige tips waarvan u denkt: Dat wist ik al! Maar toch valt het ons op dat de besparingen vaak blijven liggen of vlot vergeten worden. Ons motto is:

 

Alleen een oen, let niet op zijn poen

 

 

Tip van de maand: belastingaangifte kan geld opleveren

 

Veel mensen hebben van de belastingdienst weer een brief gekregen om aangifte te doen. Dit kan tot 1 mei, maar wanneer u dit voor 1 april doet dan ontvangt u de (voorlopige) aanslag uiterlijk op 1 juli 2019.

Ook wanneer geen brief hebt gekregen kunt u aangifte doen. Vooral interessant wanneer er aftrekposten zijn.

De mogelijkheid van aftrek als specifieke zorgkosten bestaat voor de uitgaven die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor onder andere:

–        genees- en heelkundige hulp, met uitzondering van ooglaserbehandelingen ter vervanging van bril of contactlenzen;

–        vervoer (van de zieke naar artsen of ziekenhuis);

–        farmaceutische hulpmiddelen (medicijnen) verstrekt op voorschrift van een arts;

–        andere hulpmiddelen, voor zover deze naar hun aard hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt;

–        de extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet (een dieetbevestiging van de arts is nodig);

–        extra kleding en beddengoed en daarmee samenhangende extra uitgaven (vast bedrag);

–        en reizen in verband met regelmatig ziekenbezoek (bezoek aan zieke huisgenoot mits deze minimaal een maand opgenomen is).

De aftrek gaat altijd om de niet vergoede kosten!

Niet afgetrokken mogen worden:

–        CAK eigen bijdrage (WMO en WLZ) en de ZVW eigen bijdrage

–        eigen risico zorgverzekering

–        aanpassingen in en aan de woning, scootmobielen, rolstoelen, brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen.

Het juist opvoeren van de aftrekposten kan ingewikkeld zijn. In het aangifteprogramma bij bij het ? staat steeds een toelichting!

Komt u er niet uit vraag dan hulp  bij uw ouderen- of vakbond, een boekhouder of belastingadviseur.