Belangenbehartiging

Individuele belangenbehartiging

Heeft u problemen met uw verhuurder dan staan wij klaar om u met raad (en daad) bij te staan. Via het contactformulier kunt u makkelijk het probleem aan ons voorleggen. Wij nemen dan binnen enkele dagen contact op en bespreken uitgebreid wat het probleem is en wat eraan gedaan kan worden.

Ons wekelijks spreekuur is komen te vervallen!

Bewonerscommissies

Bewonerscommissies (niet de individuele leden daarvan) zijn gratis lid van onze bond.

De commissies zullen wij daar waar mogelijk ondersteunen. Zeker in geval wanneer in hun werkgebied groot onderhoud of een renovatie uitgevoerd wordt. Ook bij sloop staan wij hen terzijde. In eerste instantie is een bewonerscommissie verantwoordelijk voor de gesprekken met Woonstede. Onze hulp (of die van een consulent van de Woonbond) blijkt in de praktijk van belang voor het goed opstellen van de plannen (incluis een sociaal plan).