UITSLAG ENQUÊTE VOORJAAR 2020 OVER BESTEDING VRIJKOMENDE VERHUURDERSHEFFING

UITSLAG ENQUÊTE VOORJAAR 2020 OVER BESTEDING VRIJKOMENDE VERHUURDERSHEFFING.

De respons is wederom uitstekend geweest: 91% van de aangeschreven personen heeft de enquete gestart! De antwoorden op de enquête waren als volgt:

  1. Bent u
  • lid of                83%
  • supporter        17%
  1. Vindt u dat de Verhuurdersheffing in principe teruggegeven moet worden aan de huurders?
  • ja                     95%
  • nee                    5%

Vraag 3 en 4 over de eventuele gedwongen besteding van de heffingsgelden werden als volgt beantwoord:

percentage besteding: 0% 10% 25% 50% 100%
duurzaamheid 7% 13% 29% 46% 6%
vergroting woningvoorraad 12% 15% 27% 39% 7%

De verschillen tussen besteding aan duurzaamheid en woningvoorraad zijn heel gering. Kennelijk vinden onze leden en supporters deze zaken min of meer even belangrijk.

Volledigheidshalve wijze wij er op dat Woonstede reeds heel veel in duurzaamheid geïnvesteerd heeft, maar dat de groei van het aantal te verhuren huizen de afgelopen 8 jaar een factor zes (!) achter gebleven is bij de groei van de gemeente Ede. De Huurdersbond heeft om die reden de laatste jaren vooral aangedrongen op groei van het aantal te verhuren huizen.

Ede, 3 februari 2020.