Terugval sociale woningbouw

Aan de gemeenteraad van Ede

Betreft: Terugval sociale woningbouw in Ede                 

Ede, 7 januari 2021

Een jaar geleden kon de Huurdersbond Ede e.o. u een redelijk positief bericht sturen over de beschikbaarheid van de sociale huur in Ede. De geplande groei zou globaal gehaald worden en de plannen voor de eerste vijf jaar voorzagen in een gezonde ontwikkeling. Helaas moeten we nu met een minder positief bericht komen. Een bericht ook dat u oproept om tot actie te komen voor de doorgaans laagst betaalden van Nederland.

Hoe is de voorraad van Woonstede over de afgelopen vijf jaar gegroeid? En wat zou een vast aandeel sociale huur hebben gevergd? Deze gegevens staan in onderstaande grafiek. Conclusie: over vijf jaar gezien komen we een factor drie tekort voor de doelstelling die door het college onderschreven wordt. Eigenlijk is alleen in 2018 een gezonde groei gehaald.

Lees hier de hele brief.

 
What do you want to do ?

New mail