Open brief aan de gemeenteraad van Ede inzake Volkshuisvesting

Beste gemeenteraadsleden,

Op 11 december zijn de Prestatieafspraken voor de gemeente Ede ondertekend. De Huurdersbond Ede heeft moeten besluiten niet te tekenen voor de onderdelen beschikbaarheid en duurzaamheid. Dat is uniek, maar even uniek is de aanleiding. Wij willen allereerst benadrukken dat we de ambitie van het huidige college om per jaar netto 100 sociale woningen toe te voegen onderschrijven. Meegroeien met Ede is al jaren onze ambitie. Een ambitie waar helaas niets van terecht gekomen is: over de laatste jaren is de groei van de sociale woningvoorraad daar een factor zes onder gebleven.
De nu geplande groei van 29 woningen ligt een factor 17 onder de gezonde groei! Ook bijzonder: het veel kleinere Scherpenzeel zal in dezelfde tijd ca. 31 extra woningen van Woonstede krijgen. Wij achten de kans dat private partijen in Ede het gat van 471 sociale woningen wel zullen dichten nihil. De marktomstandigheden zijn er niet naar. Het lukte enkele jaren geleden maar mondjesmaat toen de marktomstandigheden veel gunstiger waren.
Daarbij komt dat de uitvoering van de plannen door Woonstede al drie jaar op rij ernstig achterblijft. Wij hebben inmiddels om een onderzoek naar de oorzaken gevraagd.
Kortom, de aanwas van de volkshuisvesting in Ede is een drama. Een mildere omschrijving schiet tekort. Om die reden doen wij een beroep op de Edese politiek om in actie te komen.
Meer informatie is te vinden in de bijlage die op ons verzoek in de prestatieafspraken is opgenomen.

Vriendelijke groet,
Wim Kok
voorzitter Huurderbond Ede e.o.
Inl. huurdersbondede@gmail.com Tel. 0640381737.