Stop afbraak sociale huursector

In een open brief in Het Parool van 20 augustus roept het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) de kabinetsonderhandelaars op om de afbraak van de sociale huursector te stoppen.

Volgens Han Wanders en Wil van Zijl van het IBW-A moet er ‘radicaal gebroken worden met het beleid dat leidt tot verdringing uit de stad van mensen met een bescheiden (midden)inkomen’. Vooral in steden met een grote woningnood zoals Amsterdam. ‘Wegkijken en bagatelliseren van de feiten kan niet meer.’

Betaalbare woningvoorraad snel kleiner

De betaalbare woningvoorraad kalft de laatste jaren in hoog tempo af, door verkoop, liberalisatie en de enorme stijging van de huren. Grote boosdoener is de verhuurderheffing, die vooral is verhaald op huurders. Verder heeft de invoering van de WOZ-waarde in het puntenstelling geleid tot ongekende prijsopdrijving, met name in steden als Amsterdam.

Grote kloof tussen vraag en aanbod

Het gevolg is dat er steeds grotere kloof ontstaat tussen de vraag naar en het aanbod van betaalbare huurwoningen. Dat uit zich in een groeiend aantal woningzoekenden: alleen al in Amsterdam bijna 56.000.

Schaf verhuurderheffing af

Daarom roept het IBW-N de onderhandelaars in Den Haag op om onmiddellijk de verhuurderheffing af te schaffen en het geld te benutten voor huurverlaging en investeringen in noodzakelijke nieuwbouw en verduurzaming. Ook moet de WOZ-waarde in het puntenstelsel worden afgeschaft, of in ieder geval worden gegrensd op maximaal 10 procent boven het landelijk gemiddelde.