Algemeen

Stop afbraak sociale huursector

Geplaatst op

In een open brief in Het Parool van 20 augustus roept het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) de kabinetsonderhandelaars op om de afbraak van de sociale huursector te stoppen. Volgens Han Wanders en Wil van Zijl van het IBW-A moet er ‘radicaal gebroken worden met het beleid dat leidt tot verdringing uit de stad […]