Algemeen

Terugval sociale woningbouw

Geplaatst op

Aan de gemeenteraad van Ede Betreft: Terugval sociale woningbouw in Ede                  Ede, 7 januari 2021 Een jaar geleden kon de Huurdersbond Ede e.o. u een redelijk positief bericht sturen over de beschikbaarheid van de sociale huur in Ede. De geplande groei zou globaal gehaald worden en de plannen voor de eerste vijf jaar voorzagen in […]

Algemeen

Tip tweede kwartaal 2020

Geplaatst op

De Huurdersbond Ede e.o.  geeft u in elke nieuwsbrief een tip hoe u makkelijk geld kunt besparen. Eenvoudige tips waarvan u denkt: Dat wist ik al! Maar toch valt het ons op dat de besparingen vaak blijven liggen of vlot vergeten worden. Ons motto is: Alleen een oen, let niet op zijn poen Tip van […]

Algemeen

UITSLAG ENQUÊTE VOORJAAR 2020 OVER BESTEDING VRIJKOMENDE VERHUURDERSHEFFING

Geplaatst op

UITSLAG ENQUÊTE VOORJAAR 2020 OVER BESTEDING VRIJKOMENDE VERHUURDERSHEFFING. De respons is wederom uitstekend geweest: 91% van de aangeschreven personen heeft de enquete gestart! De antwoorden op de enquête waren als volgt: Bent u lid of                83% supporter        17% Vindt u dat de Verhuurdersheffing in principe teruggegeven moet worden aan de huurders? ja                     95% nee                    5% Vraag 3 en 4 over de eventuele […]

Algemeen

Persbericht voortgang sociale woningbouw

Geplaatst op

Betreft: Flinke stappen vooruit bij sociale woningbouw in Ede Ede, 14 januari 2020 Een jaar geleden sloeg de Huurdersbond Ede e.o. groot alarm over de voortgang van de volkshuisvesting in Ede. De plannen van de Prestatieafspraken waren zo ver beneden de maat dat we voor het eerst in ons bestaan weigerden we de paragraaf over […]

Algemeen

GAAN DE LAAGST BETAALDEN OPNIEUW HET MEEST BETALEN VOOR HET KLIMAAT?

Geplaatst op

door ir. Wim C. Kok, voorzitter Huurdersbond Ede e.o. In de afgelopen jaren heeft de corporatiesector per woning veel meer geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen dan particuliere woningeigenaren en commerciële huur. Dat leek een win-win-situatie: door de maatregelen zouden de energiekosten immers dalen en daarmee zowel het klimaat als de huurders ten goede te komen. Toch is […]

Algemeen

PERSBERICHT: Bod Woonstede beneden de maat

Geplaatst op

PERSBERICHT Bod Woonstede beneden de maat Woonstede heeft voor 1 juli het Bod uitgebracht op de Woonvisie van de gemeente Ede. Daarmee starten de gesprekken over de ontwikkelingen van de sociale woningbouw in 2019 en later. De Huurdersbond vindt dat de sociale woningbouw gelijke tred moet houden met de overige woningbouw in Ede. Daar is […]

Algemeen

UITSLAG ENQUÊTE BETAALBAARHEID SOCIALE HUREN IN EDE

Geplaatst op

Omdat we moesten constateren dat de huurverhogingen de laatste vijf jaar steeds boven de gemiddelde inkomensstijgingen lagen, heeft het bestuur van de Huurdersbond Ede e.o. besloten een elektronische enquête onder haar (elektronische) leden te houden. De respons bedroeg 85%. In een tijd van enquêtemoeheid, een prachtig resultaat! Hieronder staan de resultaten. Op welke uitgaven heeft […]